Art. 28ter.

Binnen een termijn van zestig dagen na de ontvangst van het verslag van het oriŽnterend bodemonderzoek spreekt de OVAM zich uit over de aard van de bodemverontreiniging. Ze oordeelt ook of er duidelijke aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging of van een bodemverontreiniging die de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te overschrijden.


De OVAM brengt de opdrachtgever van het oriŽnterend bodemonderzoek op de hoogte van de beslissingen, vermeld in het eerste lid.


Alle belanghebbenden kunnen tegen de beslissingen van de OVAM, vermeld in het eerste lid, beroep indienen bij de Vlaamse Regering conform artikel 153 tot en met 155.