Bijlage 2.
De Rode Lijst voor de inheemse lieveheersbeestjes in Vlaanderen, vermeld in artikel†1, eerste lid, 2į

Nederlandse naam
wetenschappelijke naam
klasse conform artikel 5 Soortenbesluit
klasse conform IUCN
tweestippelig lieveheersbeestje
Adalia bipunctata
kwetsbaar
kwetsbaar
tienstippelig lieveheersbeestje
Adalia decempunctata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
oogvleklieveheersbeestje
Anatis ocellata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
negentienpuntlieveheersbeestje
Anisosticta novemdecimpunctata
achteruitgaand / zeldzaam
bijna in gevaar
bruin lieveheersbeestje
Aphidecta obliterata
achteruitgaand / zeldzaam
bijna in gevaar
tienvleklieveheersbeestje
Calvia decemguttata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
roomvleklieveheersbeestje
Calvia quatuordecimguttata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
heidelieveheersbeestje
Chilocorus bipustulatus
kwetsbaar
kwetsbaar
wilgenlieveheersbeestje
Chilocorus renipustulatus
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
hiŽrogliefenlieveheersbeestje
Coccinella hieroglyphica
bedreigd
bedreigd
schitterend lieveheersbeestje
Coccinella magnifica
kwetsbaar
kwetsbaar
vijfstippelig lieveheersbeestje
Coccinella quinquepunctata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
zevenstippelig lieveheersbeestje
Coccinella septempunctata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
elfstippelig lieveheersbeestje
Coccinella undecimpunctata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
veertienvleklieveheersbeestje
Coccinula quatuordecimpustulata
achteruitgaand / zeldzaam
bijna in gevaar
onbestippeld lieveheersbeestje
Cynegetis impunctata
bedreigd
bedreigd
zwart lieveheersbeestje
Exochomus nigromaculatus
bedreigd
bedreigd
viervleklieveheersbeestje
Exochomus quadripustulatus
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
meeldauwlieveheersbeestje
Halyzia sedecimguttata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
harlekijnlieveheersbeestje
Harmonia quadripunctata
achteruitgaand / zeldzaam
bijna in gevaar
heggenranklieveheersbeestje
Henosepilachna argus
achteruitgaand / zeldzaam
bijna in gevaar
dertienstippelig lieveheersbeestje
Hippodamia tredecimpunctata
kwetsbaar
kwetsbaar
zwervend lieveheersbeestje
Hippodamia undecimnotata
onvoldoende gekend
onvoldoende data
ruigtelieveheersbeestje
Hippodamia variegata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
achttienstippelig lieveheersbeestje
Myrrha octodecimguttata
achteruitgaand / zeldzaam
bijna in gevaar
gestreept lieveheersbeestje
Myzia oblongoguttata
kwetsbaar
kwetsbaar
vloeivleklieveheersbeestje
Oenopia conglobata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
ongevlekt lieveheersbeestje
Oenopia impustulata
onvoldoende gekend
onvoldoende data
behaard lieveheersbeestje
Platynaspis luteorubra
kwetsbaar
kwetsbaar
veertienstippelig lieveheersbeestje
Propylea quatuordecimpunctata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
tweeŽntwintigstippelig lieveheersbeestje
Psyllobora vigintiduopunctata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
vierentwintigstippelig lieveheersbeestje
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
achteruitgaand / zeldzaam
bijna in gevaar
zestienpuntlieveheersbeestje
Tytthaspis sedecimpunctata
momenteel niet bedreigd
momenteel niet in gevaar
twaalfvleklieveheersbeestje
Vibidia duodecimguttata
onvoldoende gekend
onvoldoende data