Onderafdeling I.
Uitvoering van een siteonderzoek


Art. 141.

De vaststelling als site heeft van rechtswege tot gevolg dat de OVAM een siteonderzoek uitvoert.

 

Met behoud van de toepassing van het eerste lid kan een andere persoon dan de OVAM beslissen om het siteonderzoek vrijwillig uit te voeren.


Het siteonderzoek wordt uitgevoerd binnen de termijn die in het sitebesluit is vastgelegd.