Afdeling III.
Verplichting om bodemsanering uit te voeren op een site


Art. 144.

De bepalingen van artikel 9 tot en met 27quinquies, artikel 47 tot en met 68 en artikel 92 zijn van overeenkomstige toepassing op bodemsanering op siteniveau.