Hoofdstuk II.
Toepassingsgebied


Art. 2.
Ter uitvoering van artikelen 39 tot en met 42 van het decreet bepaalt dit besluit maatregelen tegen Legionella pneumophila ter voorkoming van de veteranenziekte.

Art. 3.
Dit besluit is van toepassing op alle inrichtingen en exposities.