Art. 13.

Als de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 of artikel 52, vaststelt dat een onregelmatigheid die kan leiden tot een vernietiging van de beslissing, is begaan, kan ze de onregelmatigheid herstellen.


De bevoegde overheid kan in voorkomend geval:

1 een nieuw openbaar onderzoek organiseren;
2 het advies van de omgevingsvergunningscommissie, vermeld in artikel 16, 1, of de adviezen, vermeld in artikel 24, artikel 42 of artikel 59, alsnog, dan wel een tweede keer inwinnen.