Art. 37.

De vergunningsaanvraag wordt per beveiligde zending ingediend bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.


[...]

 

De Vlaamse Regering bepaalt de inhoud van de vergunningsaanvraag.