Art. 76.

De lasten zijn redelijk in verhouding tot het vergunde project. Ze kunnen worden verwezenlijkt door toedoen van de aanvrager.


De bevoegde overheid kan een gefaseerde uitvoering van de lasten voorschrijven.