Art. 109.

De melding wordt per beveiligde zending bezorgd aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 107.