Art. 112.

Het project mag worden uitgevoerd of geŽxploiteerd de dag na de datum van de betekening van de†meldingsakte.

De vervalregeling, vermeld in artikel 99 tot en met 101, is van overeenkomstige toepassing op de meldingsakte.