Art. 112.

Het project mag worden uitgevoerd of geŽxploiteerd de dag na de datum van de betekening van de†meldingsakte dan wel de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de melding geacht wordt te zijn geakteerd .

De vervalregeling, vermeld in artikel 99 en 101, is van overeenkomstige toepassing op de meldingsakte.