Afdeling 7.
Wijzigingen van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning


Art. 134.

In artikel 14bis, derde lid, van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, ingevoegd bij het decreet van 3 april 2009, worden de woorden “houder van de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “houder van de omgevingsvergunning”.


Art. 135.

In artikel 20bis, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 april 2009, worden de woorden “houder van de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “houder van de omgevingsvergunning”.