Art. 137.

In artikel 2.1.17 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt het woord “milieuvergunningscommissie” vervangen door het woord “omgevingsvergunningscommissie”;
2 in paragraaf 1 en 2 wordt het woord “bestendige” telkens opgeheven.