Art. 138.

In artikel 2.1.19, 1, van hetzelfde decreet wordt het woord “bestendige” opgeheven.