Art. 139.

In artikel 2.1.23 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt het woord “milieuvergunningscommissie” vervangen door het woord “omgevingsvergunningscommissie”;
2 in paragraaf 1, paragraaf 3, tweede lid, en paragraaf 6 wordt het woord “bestendige” telkens opgeheven.