Art. 235.

In artikel 7, 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt het woord “Bestendige” opgeheven.