Afdeling 21.
Wijzigingen van het Mestdecreet van 22 december 2006


Art. 249.

In artikel 35, eerste lid, 5, van het Mestdecreet van 22 december 2006 wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit”.


Art. 250.

In artikel 47, 2, 1, van hetzelfde decreet, wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit”.