Art. 249.

In artikel 35, eerste lid, 5, van het Mestdecreet van 22 december 2006 wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit”.