Afdeling 22.
Wijzigingen van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten


Art. 251. In artikel 13, 1, van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2009 en 18 maart 2011, wordt punt 2 opgeheven.