Afdeling 23.
Wijzigingen van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies


Art. 252. In artikel 4, 4, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.

Art. 253. In artikel 8, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2010 en gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.