Art. 252. In artikel 4, 4, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.