Art. 257.

In artikel 3.2.21, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in punt 2 worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”;


2 in punt 7 worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden” en worden de woorden “de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “deze omgevingsvergunning”.