Afdeling 25.
Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen


Art. 266. In artikel 7, 3, tweede lid, 5, van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.

Art. 267. In artikel 9, 2, tweede lid, 4, van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.

Art. 268. In artikel 15 van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden”.

Art. 269. In artikel 16, tweede en derde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23 maart 2012, worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.

Art. 270. In artikel 17, 2, van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.

Art. 271. In artikel 21 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 maart 2012, wordt de zinsnede “stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” vervangen door de zinsnede “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden als vermeld in artikel 5, 1, a) en b), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.