Art. 266. In artikel 7, 3, tweede lid, 5, van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.