Art. 274.

In artikel 4.1.15, a), van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.