Art. 278.

In artikel 11.1.1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede “stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend, als vermeld in artikel 4.2.1, 1, 6 en 7, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009” vervangen door de zinsnede “de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, als vermeld in artikel 4.2.1, 1, 6 en 7, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wordt ingediend”;


2 in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”;


3 in paragraaf 2 wordt de zinsnede “stedenbouwkundige vergunning moet worden ingediend, als vermeld in artikel 4.2.1, 1, 6 en 7, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009” vervangen door de zinsnede “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, als vermeld in artikel 4.2.1, 1, 6 en 7, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, moet worden ingediend”.