Art. 279.

In artikel 11.1.4, 3, van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning”.