Art. 280.

In artikel 11.1.9, 1, van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.