Art. 281.

In artikel 11.1.14, 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen” en de woorden “stedenbouwkundige vergunningen” door de woorden “omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen”.