Art. 285. In artikel 2.3.1, eerste lid, 6, van dezelfde codex worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning”.