Art. 287. In artikel 2.4.2, 2, van dezelfde codex wordt het woord “verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.