Art. 288.

In artikel 2.6.1 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 2 worden de woorden “of te verkavelen” telkens vervangen door de woorden “of voor het verkavelen van gronden”;


2 in paragraaf 4, 3, wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;


3 in paragraaf 4, 6, wordt het woord “verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.