Art. 289.

In artikel 2.6.2, 1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het derde lid, 2, worden de woorden “een vergunning om te bouwen of een verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “een vergunning om te bouwen of voor het verkavelen van gronden”;


2 in het zesde lid worden de woorden “een vergunning om te bouwen of een verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “een vergunning om te bouwen of voor het verkavelen van gronden”.