Art. 290. In artikel 2.6.5, 1, van dezelfde codex worden de woorden “een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”.