Art. 292. In artikel 2.6.17, 3, tweede lid, van dezelfde codex wordt de zinsnede “de verwezenlijking van de ontvoogdingsvoorwaarden, vermeld in artikel 7.2.1, 1,” opgeheven.