Art. 174.

In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 februari 2013, wordt een titel V ingevoegd, die luidt als volgt:


“TITEL V. — Exploitatie van inrichtingen en activiteiten en erkende personen”.