Art. 178.

In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 februari 2013, wordt in titel V, hoofdstuk 1, ingevoegd bij artikel 175, een afdeling 2 ingevoegd, die luidt als volgt:


“Afdeling 2. — Definities van genetisch gemodificeerde organismen of pathogene organismen”.