Art. 197.

In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 februari 2013, wordt in titel V, hoofdstuk 4, ingevoegd bij artikel 187, een afdeling 3 ingevoegd, die luidt als volgt:


“Afdeling 3. — Afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden”.