Art. 207.

In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 februari 2013, wordt in titel V, ingevoegd bij artikel 174, een hoofdstuk 5 ingevoegd, dat luidt als volgt:


“Hoofdstuk 5. — Genetisch gemodificeerde organismen of pathogene organismen”.