Afdeling 13.
Wijzigingen aan het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu


Art. 226. [... vernietigd bij arrest 125/2016 van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 ]