Art. 226. [... vernietigd bij arrest 125/2016 van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 ]