Art. 296. In artikel 4.2.1 van dezelfde codex worden de woorden “voorafgaande stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.