Art. 298. In artikel 4.2.3 van dezelfde codex worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.