Art. 299. In artikel 4.2.4, 2, van dezelfde codex worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning”.