Art. 300. In artikel 4.2.6 van dezelfde codex worden de woorden “vrijgestelde handelingen” vervangen door de woorden “vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen”.