Art. 301. In artikel 4.2.7, eerste lid, van dezelfde codex worden de woorden “de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “de omgevingsvergunning”.