Art. 302. In artikel 4.2.12, 2, eerste lid, 1, van dezelfde codex worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.