Art. 309.

In artikel 4.3.5 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 1 worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”;


2 in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden “de stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door de woorden “de omgevingsvergunning”.