Art. 310. In artikel 4.3.6 van dezelfde codex worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”.