Art. 311. In artikel 4.3.7 van dezelfde codex wordt de zinsnede “stedenbouwkundige vergunning voor de handelingen, vermeld in” vervangen door de zinsnede “omgevingsvergunning voor de handelingen, vermeld in”.