Art. 312. In artikel 4.3.8, 1 en 2, eerste lid, van dezelfde codex worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.